Polecane informacje
Home / Informacje / Jak zostać maklerem giełdowym?

Jak zostać maklerem giełdowym?

Makler giełdowy pracuje na giełdzie i pośredniczy przy zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Może też sprawować nadzór nad innymi maklerami operacyjnymi lub też pracować jako analityk.

Makler papierów wartościowych jest zawodem atrakcyjnym, w którym jednak trzeba wykazywać się określonymi cechami osobowości, aby dobrze czuć się na takim stanowisku pracy. Sprawdźmy przy tym, jak można zostać maklerem giełdowym?

Role maklerów

Makler to pojęcie ogólne określające profesję związaną z obrotem papierami wartościowymi na giełdzie. Praca maklera może obejmować obsługę klientów indywidualnych lub instytucjonalnych i wówczas mówimy o roli maklera front office. Jednocześnie jednak występują w biurach i domach maklerskich maklerzy nadzorujący, tzw. maklerzy back office, którzy dbają o poprawność wykonywania zleceń na giełdzie przez maklerów obsługujących klientów. Taki makler musi wykazać się więc obiektywizmem i umiejętnością analitycznego myślenia. Rolę maklerów nadzorujących pełnią z reguły maklerzy, którzy mają już pewne doświadczenie w pracy jako makler obsługujący.

Zasadniczo maklerzy front office świadczą głównie usługi klientom instytucjonalnym lub indywidualnym polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń. Handel odbywa się przede wszystkim w trybie online, czyli przez internet. Nie ma potrzeby nawiązywania osobistego kontaktu z maklerem w siedzibie domu czy biura maklerskiego.

Warto zajrzeć: www.xtb.com/pl/akcje-kb

Maklerzy pracują w firmach inwestycyjnych, w domach maklerskich i w bankach prowadzących taką działalność. Osoby z licencją maklera mogą pracować też w innych instytucjach, na przykład w zagranicznych firmach inwestycyjnych lub zagranicznych osobach prawnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika wprost z ustawy o obrocie.

Jak zostać maklerem?

Obowiązkowym elementem procesu kształcenia się na maklera giełdowego jest egzamin. Nie wymaga on jednak ukończenia żadnego szkolenia. W praktyce każda osoba może do niego podejść, ale szanse na jego zdanie bez przygotowania teoretycznego są naprawdę niewielkie. Dlatego najlepiej pójść wcześniej na kurs maklerski, który organizowany jest przez różne firmy szkoleniowe, a także przez Związek Maklerów i Doradców.

Egzamin pozwalający na zdobycie i potwierdzenie kwalifikacji maklera giełdowego odbywa się 2 razy do roku, a organizuje go Komisja Nadzoru Finansowego. Obejmuje swoim zakresem tematycznym takie dziedziny jak matematyka finansowa, rachunkowość, analiza finansowa, prawo i system notowań giełdowych.

Pozytywne zdanie egzaminu powoduje, że dana osoba może zostać wciągnięta na listę maklerów. W szczególnych przypadkach ujętych w art. 129 pkt 1 b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, istnieje możliwość wpisania na tę samą listę bez egzaminu, osób, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych, realizowanych w oparciu o specjalną umowę pomiędzy uczelnią a KNF. Lista uwzględnia też osoby, które nie zdały egzaminu na maklerów organizowanego przez KNF, ale posiadają licencję uznawaną przez Ministerstwo Finansów, np. CFA.

Maklerzy w Polsce

Na liście maklerów papierów wartościowych w Polsce jest prawie 3000 osób, z czego maklerzy z uprawnieniami doradztwa – licencjonowani to niecała połowa z nich. Liczba czynnych maklerów, wykonujących swój zawód na co dzień jest dużo niższa.

W firmie inwestycyjnej obowiązkowo musi być zatrudniony co najmniej makler, a GPW wymaga ponadto wyznaczenia przynajmniej jednego maklera nadzorującego. W przeważającej liczbie przypadków firmy inwestycyjne zatrudniają 1-2 maklerów nadzorujących oraz nawet kilkunastu maklerów obsługujących klientów. Makler może ponadto grać na giełdzie na własny rachunek, choć istnieją regulacje prawne w tym zakresie, które mają zapobiec konfliktom interesów, jakie mogłyby wystąpić na linii makler a klienci firmy inwestycyjnej oraz pracodawca.

Makler zarabia na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń oraz świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego. Zwykle ma część stałą wynagrodzenia i zmienną, zależną od wypracowanych efektów.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zostaw komentarz

Twój adres mailowy nie będzie publikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

*