Polecane informacje
Home / Informacje / Kreatywne CV menadżera

Kreatywne CV menadżera

Ubiegając się o pracę składamy w wielu miejscach swoje dokumenty aplikacyjne, w tym przede wszystkim CV. Jest ono wizytówką kandydata na pracownika, dlatego powinno być napisane schludnie. Koniecznie należy w nim umieścić swoje zdjęcie, ponieważ wielu pracodawców w pierwszej kolejności odrzuca dokumenty bez zdjęć. Kandydat powinien w swoim CV ująć dane osobowe, wykształcenie i kwalifikacje do wykonywania zawodu, dotychczasowy przebieg zatrudnienia, doświadczenie zawodowe, jak również inne umiejętności oraz zainteresowania. Każdy element CV powinien być potraktowany z taką samą uwagą. Nie można niczego zaniedbać, ponieważ będzie to działało na niekorzyść osoby poszukującej pracy.

Jeśli aplikujemy na wyższe, menadżerskie stanowiska pracy, CV przyszłego, potencjalnego menadżera nie może być takie samo, jak wszystkie inne. Tworząc swój życiorys w sposób kreatywny, mamy szansę na wyróżnienie się z tłumu innych kandydatów. Doradcy personalni proponują, aby odejść od klasycznego schematu CV i pokusić się o odrobinę fantazji. Nie chodzi tu o to, aby CV było np. prezentacją multimedialną, ale aby było napisane w interesujący sposób. Tylko dzięki temu będziemy mieli realne szanse na zainteresowanie swoją kandydaturą potencjalnego pracodawcy. Jeśli CV okaże się interesujące, kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Kreatywne CV pisane przez przyszłego menadżera powinno dostarczać w pierwszej kolejności wszystkich, istotnych dla rekrutera, informacji. Powinno przy tym w pozytywny sposób zwracać uwagę. Zarówno jego treść, jak i forma są bardzo ważne, bowiem budują pozytywny wizerunek kandydata. CV należy potraktować jako ofertę sprzedażową, przy czym „towarem” jest nasza praca.

Aplikując na stanowiska wyższe w hierarchii organizacyjnej danej firmy musimy wykazywać się kreatywnością. Standardowe CV ustawi nas w jednym szeregu z „przeciętniakami”, a tego wolelibyśmy niewątpliwie uniknąć. W życiorysie należy wyeksponować doświadczenie zawodowe, zdobyte nie tylko w poprzednich miejscach pracy, ale również podczas praktyk, stażów, czy wolontariatu. Warto również wyróżnić w CV swoje kwalifikacje, które są pożądane na stanowiskach menadżerskich, a więc zdolności przywódcze, umiejętność myślenia strategicznego, odpowiedzialność, skuteczność i pewność w działaniu, czy zdolności do zarządzania zespołem pracowniczym. Ważne jest, aby kandydat na menadżera przesłał do firmy, w której chce pracować, CV menadżerskie, a nie tradycyjne.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zostaw komentarz

Twój adres mailowy nie będzie publikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

*