Polecane informacje
Home / Informacje / Co zrobić, jeśli pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia?

Co zrobić, jeśli pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia?

Podstawową cechą pracy jest jej odpłatność. Pracownik nie może zrzec się swojego wynagrodzenia, podobnie jak pracodawca nie może zmusić podwładnego do świadczenia pracy nieodpłatnie. Wyjątkiem od tej zasady jest wszelkiego rodzaju wolontariat, ale w tym przypadku od początku wiadomo, że praca będzie wykonywana bez wynagrodzenia.

Jeśli jednak w umowie o pracę zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem znajduje się wyszczególniona wysokość wynagrodzenia i termin jego płatności, pracownik może domagać się wypłacenia pensji w ściśle określonym czasie, zaś pracodawca z takiej płatności musi się wywiązać. Pracodawca ponadto, zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem pracy, ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym, z góry ustalonym w umowie o pracy lub w regulaminie wynagradzania w zakładzie pracy, terminie. Wynagrodzenie należy wypłacać za miesiąc z dołu, pod koniec miesiąca, nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Niestety, zdarzają się przypadki, w których w wyniku np. trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się firma, przedsiębiorca nie wypłaca wynagrodzeń pracowniczych terminowo lub w ogóle uchyla się od ich wypłacenia. Pracownikowi w takim przypadku przysługuje prawo do dochodzenia na podstawie Kodeksu pracy, prawa do wynagrodzenia. Niezależnie od tego, z jakiego powodu pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia pracownikowi, ma on prawo do dochodzenia swoich należności. Pracownik w pierwszej kolejności może po prostu odbyć rozmowę z pracodawcą i ponaglić go z wypłatą wynagrodzenia. Jeśli to nie przyniesie określonych, pozytywnych skutków, może zawiadomić okręgową inspekcję pracy o zajściu i złożyć skargę. Takie zawiadomienie spowoduje, że PIP rozpocznie kontrolę u pracodawcy. Jeśli okaże się, że pracodawca nie płaci wynagrodzenia pracownikom lub spóźnia się z jego wypłatą, to może nakazać pracodawcy natychmiastową wypłatę wynagrodzenia za pracę wraz z innymi świadczeniami przysługującymi pracownikowi oraz wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Niepłacenie wynagrodzenia jest podstawą dla pracownika do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z nierzetelnym pracodawcą. Oprócz tego, pracownik może wnieść do sądu pracy pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę, wraz z naliczonymi odsetkami z tytułu opóźnienia.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zostaw komentarz

Twój adres mailowy nie będzie publikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

*